Showing 1–24 of 28 results

Dầu gội chăm sóc tóc nhuộm L’Oréal Vitamino Color Resveratrol 1500ml

1.450.000 VND 1.020.000 VND

Dầu gội chăm sóc tóc nhuộm L’Oréal Vitamino Color Resveratrol 300ml

439.000 VND 355.000 VND

Dầu gội chăm sóc tóc nhuộm L’Oréal Vitamino Color Resveratrol 500ml

5.00 out of 5
649.000 VND 515.000 VND

Dầu gội chăm sóc tóc tẩy nhuộm L’Oréal Blondifier Gloss 1500ml

1.450.000 VND 1.020.000 VND

Dầu gội chăm sóc tóc tẩy nhuộm L’Oréal Blondifier Gloss 300ml

439.000 VND 355.000 VND

Dầu gội chăm sóc tóc tẩy nhuộm L’Oréal Blondifier Gloss 500ml

649.000 VND 515.000 VND

Dầu gội giúp thải độc kim loại tóc L’Oréal Metal Detox 300ml

460.000 VND 370.000 VND

Dầu gội khử cam L’Oréal Chroma Crème 300ml

439.000 VND 355.000 VND

Dầu gội khử cam L’Oréal Chroma Crème 500ml

649.000 VND 515.000 VND

Dầu gội khử đỏ L’Oréal Chroma Crème 300ml

439.000 VND 355.000 VND

Dầu gội khử đỏ L’Oréal Chroma Crème 500ml

649.000 VND 515.000 VND

Dầu gội khử vàng L’Oréal Chroma Crème 500ml

649.000 VND 515.000 VND

Dầu gội khử vàng L’Oréal Chroma Crème 300ml

439.000 VND 355.000 VND

Dầu hấp chăm sóc tóc nhuộm L’Oréal Vitamino Color Resveratrol 500ml

1.300.000 VND 920.000 VND

Dầu hấp chăm sóc tóc nhuộm L’Oréal Vitamino Color Resveratrol 250ml

899.000 VND 665.000 VND

Dầu hấp chăm sóc tóc tẩy nhuộm L’Oréal Blondifier 250ml

899.000 VND 665.000 VND

Dầu hấp chăm sóc tóc tẩy nhuộm L’Oréal Blondifier 500ml

1.300.000 VND 920.000 VND

Dầu hấp giúp thải độc kim loại tóc cho tóc dày L’Oréal Metal Detox 250ml

920.000 VND 680.000 VND

Dầu hấp giúp thải độc kim loại tóc cho tóc dày L’Oréal Metal Detox 500ml

5.00 out of 5
1.300.000 VND 900.000 VND

Dầu hấp giúp thải độc kim loại tóc cho tóc mảnh L’Oréal Metal Detox 500ml

1.220.000 VND 870.000 VND

Dầu xả chăm sóc tóc nhuộm L’Oréal Vitamino Color Resveratrol 200ml

529.000 VND 405.000 VND

Dầu xả chăm sóc tóc nhuộm L’Oréal Vitamino Color Resveratrol 750ml

1.200.000 VND 800.000 VND

Dầu xả chăm sóc tóc tẩy nhuộm L’Oréal Blondifier 200ml

529.000 VND 405.000 VND

Dầu xả chăm sóc tóc tẩy nhuộm L’Oréal Blondifier 750ml

1.200.000 VND 800.000 VND