Hiển thị tất cả 15 sản phẩm

Tinh dầu L’Oréal Pro Fiber Reconstruct 75ml phục hồi tóc hư tổn nặng

490.000 VND

Dầu hấp L’Oréal Pro Fiber Reconstruct 200ml phục hồi tóc hư tổn nặng

630.000 VND

Dầu xả L’Oréal Pro Fiber Reconstruct 200ml phục hồi tóc hư tổn nặng

450.000 VND

Dầu gội L’Oréal Pro Fiber Reconstruct 1000ml phục hồi tóc hư tổn nặng

1.080.000 VND

Tinh dầu L’Oréal Pro Fiber Restore 150ml phục hồi tóc hư tổn trung bình

490.000 VND

Dầu hấp L’Oréal Pro Fiber Restore 200ml phục hồi tóc hư tổn trung bình

630.000 VND

Dầu xả L’Oréal Pro Fiber Restore 200ml phục hồi tóc hư tổn trung bình

450.000 VND

Dầu gội L’Oréal Pro Fiber Reconstruct 250ml phục hồi tóc hư tổn nặng

450.000 VND

Dầu gội L’Oréal Pro Fiber Restore 1000ml phục hồi tóc hư tổn trung bình

Dầu gội L’Oréal Pro Fiber Restore 250ml phục hồi tóc hư tổn trung bình

450.000 VND

Tinh dầu L’Oréal Pro Fiber Rectify 75ml phục hồi tóc hư tổn nhẹ

490.000 VND

Dầu hấp L’Oréal Pro Fiber Rectify 200ml phục hồi tóc hư tổn nhẹ

630.000 VND

Dầu gội L’Oréal Pro Fiber Rectify 1000ml phục hồi tóc hư tổn nhẹ

Dầu xả L’Oréal Pro Fiber Rectify 200ml phục hồi tóc hư tổn nhẹ

450.000 VND

Dầu gội L’Oréal Pro Fiber Rectify 250ml phục hồi tóc hư tổn nhẹ

450.000 VND